Magyarország ásványai

Kereső oldal Képtár English

Ásványnév Ásványnév angolul Lelőhely

 
 
Kristályrendszer Osztály
Ásványnév Ásványnév angolul Képlete Kristályrendszer Osztály
Aktinolit Actinolite Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2 Monoklin Szilikátok
Albit Albite NaAlSi3O8 Triklin Szilikátok
Aluminit Aluminite Al2(SO4)(OH)4 · 7 H2O Monoklin Szulfátok
Andradit Andradite Ca3Fe3+2(SiO4)3 Köbös Szilikátok
Anhidrit Anhydrite CaSO4 Rombos Szulfátok
Antigorit Antigorite Mg3Si2O5(OH)4 Monoklin Szilikátok
Antimonit Stibnite Sb2S3 Rombos Szulfidok
Antlerit Antlerite Cu3(SO4)(OH)4 Rombos Szulfátok
Aragonit Aragonite CaCO3 Rombos, álhexagonális Karbonátok, nitrátok
Arzenolit Arsenolite As2O3 Köbös Oxidok, hidroxidok
Augit Augite (Ca, Na)(Mg, Fe, Al, Ti)(Si, Al)2O6 Monoklin Szilikátok
Auripigment Orpiment As2S3 Monoklin Szulfidok
Azurit Azurite Cu3(CO3)2(OH)2 Monoklin Karbonátok, nitrátok
Barit Barite BaSO4 Rombos Szulfátok
Bassanit Bassanite 2 CaSO4 · H2O Monoklin, álhexagonális Szulfátok
Biotit Biotite K(Mg, Fe2+)3(Al, Fe3+)Si3O10(OH, F)2 Monoklin Szilikátok
Bischofit Bischofite MgCl2 · 6 H2O Monoklin Halogenidek
Blödit Blödite Na2Mg(SO4)2 · 4 H2O Monoklin Szulfátok
Bonattit Bonattite CuSO4 · 3 H2O Monoklin Szulfátok
Bournonit Bournonite PbCuSbS3 Rombos Szulfidok
Brochantit Brochantite Cu4(SO4)(OH)6 Monoklin Szulfátok
Copiapit Copiapite Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20 H2O Triklin, álrombos Szulfátok
Coquimbit Coquimbite Fe3+2(SO4)3 · 9 H2O Trigonális Szulfátok
Covellin Covelline CuS Hexagonális Szulfidok
Crandallit Crandallite CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 Trigonális Foszfátok, arzenátok, vanadátok
Dawsonit Dawsonite NaAl(CO3)(OH)2 Rombos Karbonátok, nitrátok
Destinezit Destinezite Fe3+2(PO4)(SO4)(OH) · 5 H2O Triklin Foszfátok, arzenátok, vanadátok
Dickit Dickite Al2Si2O5(OH)4 Monoklin Szilikátok
Diopszid Diopside CaMgSi2O6 Monoklin Szilikátok
Dolomit Dolomite CaMg(CO3)2 Trigonális Karbonátok, nitrátok
Dypingit Dypingite Mg5(CO3)4(OH)2 · 5 H2O Monoklin (?) Karbonátok, nitrátok
Enargit Enargite Cu3AsS4 Rombos Szulfidok
Ensztatit Enstatite Mg2Si2O6 Rombos Szilikátok
Epidot Epidote Ca2Al2(Fe3+, Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) Monoklin Szilikátok
Eriokalkit Eriochalcite CuCl2 · 2 H2O Rombos Halogenidek
Ferrimolibdit Ferrimolybdite Fe3+2(MoO4)3 · 8 H2O Rombos Szulfátok
Fluorapatit Fluorapatite Ca5(PO4)3F Hexagonális Foszfátok, arzenátok, vanadátok
Apofillit-(KF) Apophyllite-(KF) KCa4Si8O20F · 8 H2O Tetragonális Szilikátok
Fluorit Fluorite CaF2 Köbös Halogenidek
Galenit Galena PbS Köbös Szulfidok
Gipsz Gypsum CaSO4 · 2 H2O Monoklin Szulfátok
Glaukonit Glauconite (K, Na)0,6-0,85(Fe3+, Al, Mg)2(Si, Al)4O10(OH)2 Monoklin Szilikátok
Goethit Goethite Fe3+O(OH) Rombos Oxidok, hidroxidok
Grosszulár Grossular Ca3Al2(SiO4)3 Köbös Szilikátok
Halit (kősó) Halite NaCl Köbös Halogenidek
Halotrichit Halotrichite Fe2+Al2(SO4)4 · 22 H2O Monoklin Szulfátok
Hedenbergit Hedenbergite CaFe2+Si2O6 Monoklin Szilikátok
Hematit Hematite Fe2O3 Trigonális Oxidok, hidroxidok
Heulandit-Ca Heulandite-Ca (Ca, Na2)Al2Si7O18 · 6H2O Monoklin Szilikátok
Hisingerit Hisingerite Fe3+2Si2O5(OH)4 · 2 H2O Amorf vagy gyengén kristályos Szilikátok
Ilmenit Ilmenite Fe2+TiO3 Trigonális Oxidok, hidroxidok
Jarosit Jarosite KFe3+3(SO4)2(OH)6 Trigonális Szulfátok
Kabazit-Ca Chabazite-Ca CaAl2Si4O12 · 6 H2O Triklin (áltrigonális) vagy trigonális Szilikátok
Kalcit Calcite CaCO3 Trigonális Karbonátok, nitrátok
Kalkantit Chalcanthite CuSO4 · 5 H2O Triklin Szulfátok
Kalkopirit Chalcopyrite CuFeS2 Tetragonális Szulfidok
Kalkosztibit Chalcostibite CuSbS2 Rombos Szulfidok
Kalkozin Chalcocite Cu2S Monoklin, álrombos Szulfidok
Kaolinit Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 Triklin Szilikátok
Kén Sulphur S Rombos Terméselemek
Klinoklor Clinochlore (Mg, Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 Monoklin Szilikátok
Krizotil Chrysotile Mg3Si2O5(OH)4 Monoklin, triklin vagy rombos Szilikátok
Klinozoisit Clinozoisite Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) Monoklin Szilikátok
Kröhnkit Kröhnkite Na2Cu(SO4)2 · 2 H2O Monoklin Szulfátok
Kuprit Cuprite Cu2O Köbös Oxidok, hidroxidok
Kvarc Quartz SiO2 Trigonális Oxidok, hidroxidok
Laumontit Laumontite CaAl2Si4O12 · 4 H2O Monoklin Szilikátok
Lizardit Lizardite Mg3Si2O5(OH)4 Trigonális vagy hexagonális, álrombos Szilikátok
Luzonit Luzonite Cu3AsS4 Tetragonális Szulfidok
Magnetit Magnetite Fe2+Fe3+2O4 Köbös Oxidok, hidroxidok
Amfibol (csoport) Amphibole (group) AB2C5T8O22(OH, F)2 (általános képlet) Monoklin Szilikátok
Malachit Malachite Cu2(CO3)(OH)2 Monoklin Karbonátok, nitrátok
Markazit Marcasite FeS2 Rombos Szulfidok
Melanterit Melanterite Fe2+SO4 · 7 H2O Monoklin Szulfátok
Molibdenit Molybdenite MoS2 Hexagonális vagy trigonális Szulfidok
Mordenit Mordenite (Ca, Na2, K2)Al2Si10O24 · 7H2O Rombos Szilikátok
Nátriumtimsó Sodium alum NaAl(SO4)2 · 12 H2O Köbös Szulfátok
Nesquehonit Nesquehonite Mg(HCO3)(OH) · 2 H2O Monoklin, álrombos Karbonátok, nitrátok
Nontronit Nontronite (Ca0,5, Na)0,3Fe3+2(Si, Al)4O10(OH)2 · nH2O Monoklin Szilikátok
Northupit Northupite Na3Mg(CO3)2Cl Köbös Karbonátok, nitrátok
Opál Opal SiO2 · nH2O Amorf, vagy lokálisan rendezett szerkezetű Oxidok, hidroxidok
Phillipsit-K Phillipsite-K (K, Na, Ca)1-2(Si, Al)8O16 · 6H2O Monoklin, áltetragonális, néha álköbös Szilikátok
Pickeringit Pickeringite MgAl2(SO4)4 · 22 H2O Monoklin Szulfátok
Pirit Pyrite FeS2 Köbös Szulfidok
Pirrhotin Pyrrhotite Fe1-xS (x = 0-0,17) Monoklin, álhexagonális Szulfidok
Prehnit Prehnite Ca2Al2Si3O10(OH)2 Rombos Szilikátok
Pumpellyit (csoport) Pumpellyite group Ca2(Mg, Fe, Mn)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH)2 · H2O Monoklin Szilikátok
Realgár Realgar AsS Monoklin Szulfidok
Réz Copper Cu Köbös Terméselemek
Rozenit Rozenite Fe2+SO4 · 4 H2O Monoklin Szulfátok
Römerit Römerite Fe2+Fe3+2(SO4)4 · 14 H2O Triklin Szulfátok
Sampleit Sampleite NaCaCu5(PO4)4Cl · 5 H2O Rombos, áltetragonális Foszfátok, arzenátok, vanadátok
Szaponit Saponite (Ca0,5, Na)0,3(Mg, Fe2+)3(Si, Al)4O10(OH)2 · 4H2O Monoklin Szilikátok
Szepiolit Sepiolite Mg4Si6O15(OH)2 · 6 H2O Rombos Szilikátok
Szfalerit Sphalerite ZnS Köbös Szulfidok
Sziderit Siderite Fe2+CO3 Trigonális Karbonátok, nitrátok
Szideronátrit Sideronatrite Na2Fe3+(SO4)2(OH) · 3 H2O Rombos Szulfátok
Szkorodit Scorodite Fe3+AsO4 · 2 H2O Rombos Foszfátok, arzenátok, vanadátok
Szomolnokit Szomolnokite Fe2+SO4 · H2O Monoklin Szulfátok
Talk Talc Mg3Si4O10(OH)2 Triklin vagy monoklin Szilikátok
Tamarugit Tamarugite NaAl(SO4)2 · 6 H2O Monoklin Szulfátok
Tennantit Tennantite (Cu, Ag, Zn, Fe)12(As, Sb)4S13 Köbös Szulfidok
Tetraedrit Tetrahedrite (Cu, Fe)12Sb4S13 Köbös Szulfidok
Thénardit Thénardite Na2SO4 Rombos Szulfátok
Tremolit Tremolite Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2 Monoklin Szilikátok
Tridimit Tridymite SiO2 Rombos, álhexagonális Oxidok, hidroxidok
Vaterit Vaterite CaCO3 Hexagonális Karbonátok, nitrátok
Vezuvián Vesuvianite Ca19(Al, Mg)13B0-5Si18O68(OH, O, F)10 Tetragonális vagy monoklin Szilikátok
Whewellit Whewellite CaC2O4 · H2O Monoklin Szerves ásványok
Wollastonit Wollastonite CaSiO3 Monoklin vagy triklin Szilikátok
Atacamit Atacamite Cu2Cl(OH)3 Rombos Halogenidek
Pentahidrit Pentahydrite MgSO4 • 5H2O Triklin Szulfátok
Pararealgár Pararealgar AsS Monoklin Szulfidok
Klajit Klajite MnCu4(AsO4)2(AsO3OH)2 • 9H2O Triklin Foszfátok, arzenátok, vanadátok

A lelőhelyhez tartozó összes kép (ENG)